خوش آمدید بزرگترین وبلاگ طرفداران لینکین پارک درایران - ترجمه کامل آلبوم به همراه متن انگلیسی ( بخش اول ) Meteora
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

ابر برچسبها

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Linkin Park

تبلیغات پیامکی


به علت زیاد بودن ترجمه با متن آن ها را در دو بخش جدا از هم قرار دادم تا خواندنش راحت تر باشد

در این بخش ترجمه + متن آهنگ های زیر قرار دارد

Meteora

 Foreword
 Don't Stay
 Somewhere I Belong
 Lying From You
 Hit The  Floor
 Easier To Run
 Faint

ترجمه + متن در ادامه مطلب

Foreword
نیازی به ترجمه ندارد
____________________________________
Don't Stay
نمون 


Sometimes I need to remember just to breathe
بعضی وقتها لازمه بیاد بیارم که فقط نفس بکشم

Sometimes I need you to stay away from me
بعضی وقتها لازمه از من فاصله بگیری

Sometimes I’m in disbelief I didn’t know
بعضی وقتهابی ایمانم، نمیدونم چطور

Somehow I need you to go
احتیاج دارم که تو بروی
 
Don’t stay
نمون

Forget our memories
خاطراتمون رو فراموش کن

Forget our possibilities
امکان شدنی هارو فراموش کن

What you were changing me into
Just give me myself back and
Don’t stay
چرا میخوای منو برگردونی
(فقط خودمو بهم پس بده و)
نمون

Forget our memories
خاطراتمون رو فراموش کن

Forget our possibilities
امکان شدنی هارو فراموش کن

Take all your faithlessness with you
Just give me myself back and
Don’t stay
بی وفایی هاتو هم با خودت ببر
(فقط خودمون بهم پس بده و)
نمون

Sometimes I feel like I trusted you too well
بعضی وقتها حس میکنم اگر بهت اطمینان میکردم بهتر بود

Sometimes I just feel like screaming at myself
بعضی وقتها فقط حس میکنم باید تو خودم داد بزنم

Sometimes I’m in disbelief I didn’t know
بعضی وقتها بی ایمانم، نمیدونم

Somehow I need to be alone
چطور احتیاج دارم تنها باشم

I don’t need you anymore, I don’t want to be ignored
دیگه بهت احتیاج ندارم نمیخوام چشم پوشی کنم

I don’t need one more day of you wasting me away
به یه روز دیگه هم احتیاج ندارم که دوباره منو هدر بدی و دوربندازی

With no apologies
بی هیچ عذر و پوزش
 
__________________________________
Somewhere I Belong
به کجا تعلق دارم؟


(When this began)
(وقتی این شروع شد)

I had nothing to say
And I get lost in the nothingness inside of me
 چیزی برای گفتن نداشتم
و در پوچی درونم گم شده بودم

(I was confused)
(گیچ و مبهوت بودم)

And I let it all out to find
That I’m not the only person with these things in mind
و همه رو بیرون ریختم تا فهمیدم
که من تنها کسی نبودم که همچین افکاری تو سرم داشتم

(Inside of me)
(درون من)

But all the vacancy the words revealed
اما تمام جای خالی واژه ها آشکار شدن

Is the only real thing that I’ve got left to feel
این تنها چیزی بود که احساس میکردم

(Nothing to lose)
(چیزی برای از دست دادن نیست)

Just stuck/ hollow and alone
فقط گیر کردن
پوچی و تنهایی

And the fault is my own, and the fault is my own
و این تقصیر خودمه، تقصیر خودمه
 
I wanna heal,
 I wanna feel
what I thought was never real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna let go of the pain I’ve held so long
(Erase all the pain till it’s gone)
از رنج و درد دور میشم
(همه دردها زمان رفتن پاک میشن)
 
I wanna heal,
I wanna feel
 like I’m close to something real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna find something I’ve wanted all along
از رنج و درد دور میشم

Somewhere I belong
به کجا تعلق دارم
 
And I’ve got nothing to say
 و چیزی برای گفتن نداشتم

I can’t believe I didn’t fall right down on my face
(I was confused)
نمیتونم باور کنم زیر این چهره درهم شکسته سقوط نکردم
(گیج بودم)

Looking everywhere only to find
That it’s not the way I had imagined it all in my mind
(So what am I)
همه جارو نگاه میکنم، فقط متوجه میشم که
این اونطوری نیست که تو ذهنم تصور میکردم
(پس، من کیم؟)

What do I have but negativity
چه کار بدی از من سر زده؟

’Cause I can’t justify the way, everyone is looking at me
(Nothing to lose)
نمیتونم قضاوت کنم اینطوری که همه منو نگاه میکنن
(چیزی برای از دست دادن نیست)

Nothing to gain/
 hollow and alone
هیچ فایده ای نداره
پوچی و تنهایی

And the fault is my own, and the fault is my own
و این تقصیر خودمه، تقصیر خودمه
 
I wanna heal,
 I wanna feel
what I thought was never real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna let go of the pain I’ve held so long
(Erase all the pain till it’s gone)
از رنج و درد دور میشم
(همه دردها زمان رفتن پاک میشن)
 
I wanna heal,
I wanna feel
 like I’m close to something real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna find something I’ve wanted all along
از رنج و درد دور میشم

Somewhere I belong
به کجا تعلق دارم

I will never know myself until I do this on my own
تا به خودم نیام هرگز خودمو نمیشناسم

And I will never feel anything else, until my wounds are healed
تا زمانی که زخم هام بهبود پیدا نکنن هیچ چیز حس نمیکنم

I will never be anything till I break away from me
تا از خودم نشکنم هیچ چیز نخواهم بود

I will break away,
I'll find myself today
میخوام جدا شم
خودمو امروز پیدا کنم
 
I wanna heal,
 I wanna feel
what I thought was never real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna let go of the pain I’ve held so long
(Erase all the pain till it’s gone)
از رنج و درد دور میشم
(همه دردها زمان رفتن پاک میشن)
 
I wanna heal,
I wanna feel
 like I’m close to something real
بهبود پیدا میکنم
احساس میکنم
اون چیزی که فکر میکردم هرگز واقعیت نداشت

I wanna find something I’ve wanted all along
از رنج و درد دور میشم

Somewhere I belong
به کجا تعلق دارم

I wanna heal, I wanna feel like I’m somewhere I belong
بهمبود پیدا می کنم ،اون جایی که احساس می کنم بهش تعلق دارم

I wanna heal, I wanna feel like I’m somewhere I belong
بهمبود پیدا می کنم ،اون جایی که احساس می کنم بهش تعلق دارم

______________________________
Lying from You
از تو دروغ گفتن


When I pretend everything is what I want it to be
وقتی وانمود می کنم همه چیز همون طوریه که می خواستم

I look exactly like what you always wanted to see
دقیقا همون میشم که تو همیشه می خواستی ببینی

When I pretend, I can’t forget about the criminal I am
وقتی وانمود می کنم ، نمیتونم جنایتی رو که انجام دادم رو فراموش کنم

Stealing second after second just cause I know I can but
ثانیه ها را تلف میکنم چون میدونم میتونم

I can’t pretend this is the way it’ll stay I’m just
اما نمی توانم وانمود کنم اینطور میمونم
فقط

(trying to bend the truth)
(سعی میکنم تا واقعیت رو طور دیگه نشون بدم)

I can’t pretend I’m who you want me to be, so I’m
نمیتونم اونطور که تو میخوای تظاهر کنم
 پس

(Lying my way from you)
(دروغ گفتن از تو تنها راه منه)

No no turning back now
(نه، حالا برنگرد)

I wanna be pushed aside so let me go
میخوام تورو به سمتی هل بدم
پس بزار برم

No no turning back now
(نه، حالا برنگرد)

Let me take back my life
,I’d rather be all alone
بزار به زندگیم برگردم
ترجیح میدم تنها باشم

No turning back now
(نه، حالا برنگرد)

Anywhere on my own
 cuz I can see
همه جا تنها بودم
چون میتونم ببینم

No turning back now
(نه، حالا برگرد)

The very worst part of you is me
بدترین قسمت از وجود تو من هستم
 
I remember what they taught to me
یادم میاد اونا درباره من چی فکر میکردن

Remember condescending talk of who I ought to be
یادم میاد با کی با مهربونی صحبت کردم

Remember listening to all of that and this again
یادم میاد همه این و آن رو دوباره گوش میدم

So I pretended up a person who was fittin’ in
پس شخصی رو وانمود میکنم که شایسته اینا باشه

And now you think this person really is me and I’m
و حالا تو فک میکنی اون شخص واقعا منم
و این منم که

(Trying to bend the truth)
(سعی میکنم تا واقعیت رو طور دیگه نشون بدم)

But the more I push the more I'm pulling away 'cuz I'm
اما بیشتر بهم فشار میاد، بیشتر له میشم پس

(Lying my way from you)
(دروغ گفتن از تو تنها راه منه)

No no turning back now
(نه، حالا برنگرد)

I wanna be pushed aside so let me go
میخوام تورو به سمتی هل بدم
پس بزار برم

No no turning back now
(نه، حالا برنگرد)

Let me take back my life
,I’d rather be all alone
بزار به زندگیم برگردم
ترجیح میدم تنها باشم

No turning back now
(نه، حالا برنگرد)

Anywhere on my own
 cuz I can see
همه جا تنها بودم
چون میتونم ببینم

No turning back now
(نه، حالا برگرد)

The very worst part of you IS ME
بدترین قسمت از وجود تو من هستم

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
این چیزی نیست که من می خواستم باشم ، من هرگز به یاد نمی آورم که بهت گفته باشم
از پیش من بری
مثل این

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
این چیزی نیست که من می خواستم باشم ، من هرگز به یاد نمی آورم که بهت گفته باشم
از پیش من بری
مثل این

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
این چیزی نیست که من می خواستم باشم ، من هرگز به یاد نمی آورم که بهت گفته باشم
از پیش من بری
مثل این

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
این چیزی نیست که من می خواستم باشم ، من هرگز به یاد نمی آورم که بهت گفته باشم
از پیش من بری
مثل این

(You)
No turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cuz I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you)
(The very worst part of you is me)

_______________________________
Hit the Floor
سقوط بروی زمین


There are just too many times that people have tried to look inside of me
خیلی وقتا
آدما (مردم) سعی دارن درونم رو جستجو کنن

Wondering what I think of you and I protect you out of courtesy
تعجب میکنم که چرا به تو فکر میکنم
و با نامهربونی از تو نگهداری کردم

Too many times that I’ve held on when I needed to push away
خیلی وقتها صبر کردم
لازم داشتم منو کنار بزنی

Afraid to say what was on my mind afraid to say what I need to say
از گفتن اون چیزی که تو ذهنم میترسم
میترسیدم بگم برای حرف زدن چی نیاز دارم

Too many things that you've said about me when I’m not around
درباره من چیزهای زیادی گفتی
وقتی که این دورو-ورا نبودم

You think having the upper hand means you gotta keep putting me down
فک میکنی خیلی دست بالایی و می تونی منو پایین بکشی

But I’ve had too many standoffs with you it’s about as much as I can stand
انگار منو پست ترین میدونی
اما من هم سطح تو-ام
تا اونجایی که میتونم میایستم

And I'm waiting until the upper hand is mine
و  تا زمانی که بالاترین دست بشم صبر میکنم
 
One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

The next you're not watch it drop
(و لحظه بعد نیستی، سقوطت رو نگاه کن)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

Just before you hit the floor
مثه قدیم به زمین میوفتی

One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

Next you're not missed your shot
(و لحظه بعد نیستی، تیرت خطا رفته)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

You think you've won
فکر میکنی برنده ای

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

So many people like me put so much trust in all your lies
خیلی از آدما مثه من
به دروغ های تو اطمینان کردن

So concerned with what you think to just say what we feel inside
پس به اون چیزی که فکر میکنی مربوط میشه
تا بگی که ما چه احساسی در درونمون داریم

So many people like me walk on eggshells all day long
خیلی از آدما مثه من
تمام روز رو روی یه پوسته نازک راه میرن

All I know is that all I want is to feel like I’m not stepped on
و میدونم این تمام چیزیه که میخوام
احساسی که انگار هیچ پیشرفتی نکردم

There are so many things you say that make me feel you've crossed the line
خیلی چیزا برای گفتن داری
منو متقاعد میکنه که تو از خط (قرمز) عبور کردی

What goes up will surely fall and I’m counting down the time
در سقوط حتمی چی پیش میاد
و من شمارش معکوس رو ادامه میدم
 
Cause I’ve had so many standoffs with you it’s about as much as I can stand
چون من هم سطح تو-ام
تا اونجایی که میتونم میایستم

And I'm waiting until the upper hand is mine
و  تا زمانی که بالاترین دست بشم صبر میکنم
 
One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

The next you're not watch it drop
(و لحظه بعد نیستی، سقوطت رو نگاه کن)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

Just before you hit the floor
مثه قدیم به زمین میوفتی

One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

Next you're not missed your shot
(و لحظه بعد نیستی، تیرت خطا رفته)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

You think you've won
فکر میکنی برنده ای

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

Now it’s all gone
الان همش از بین رفت

I know I’ll never trust a single thing you say
می دانم هرگز ذره ای از حرفات رو باور نمیکنم

You knew your lies would divide us but you lied anyway
تو میدونستی که دروغ هات مارو از هم جدا میکنه اما بازم دروغ گفتی

And all the lies have got you floating up above us all
و تمام دروغهات روی سر ما شناورن
 
But what goes up has got to fall
اما چیزی بالاتر ازا این ها وجود داره

One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

The next you're not watch it drop
(و لحظه بعد نیستی، سقوطت رو نگاه کن)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

Just before you hit the floor
مثه قدیم به زمین میوفتی

One minute you're on top
یک لحظه تو بالاترینی

Next you're not missed your shot
(و لحظه بعد نیستی، تیرت خطا رفته)

Making your heart stop
که قلبت رو از کار میندازه

You think you've won
فکر میکنی برنده ای

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

And then its all gone
اما بعدش همه از بین میره

Now it’s all gone
الان همش از بین رفت


_______________________________
Easier to Run
راحتتر از فرار

It's easier to run
راحت تره كه فرار كنی

Replacing this pain with something numb
درد و رنج رو با یه چیز بی حس عوض کن

It's so much easier to go
این خیلی راحتر از رفتنه

Than face all this pain here all alone
بعد از شر این درد ها خلاص میشی

Something has been taken from deep inside of me
چیزی از اعماق درونم برداشته شده

The secret I've kept locked away no one can ever see
رازی سربسته که دور از دسترس گذاشتم
کسی اصلا نمیتونه ببینه

Wounds so deep they never show they never go away
انقدر عمیقن که نمیشه بروز داد
هرگز بیرون نمیرن

Like moving pictures in my head for years and years they've played
مثل تصاویر متحرک از ذهنم
که سال های سال که نمایش داده میشن

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(If I could stand up and take the blame I would)
اگه بتونم وایسم و سرزنش بشم، میتونم

(If I could take all the shame to the grave I would)
اگه بتونم همه شرمندگی ها رو تو گودال چال کنم، میتونم

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(If I could stand up and take the blame I would)
اگه بتونم وایسم و سرزنش بشم، میتونم

(I would take all my shame to the grave)
میخوام که همه شرمندگی هارو تو گودال چال کنم
 
It's easier to run
راحت تره كه فرار كنی

Replacing this pain with something numb
درد و رنج رو با یه چیز بی حس عوض کن

It's so much easier to go
خیلی راحت تره كه فرار كنی

Than face all this pain here all alone
همه دردهارو رها کن
 
Sometimes I remember the darkness of my past
بعضی وقت ها تاریکی گذشته رو به یاد می آورم

Bringing back these memories I wish I didn't have
خاطراتی تو من زنده میشن
که آرزو میکنم کاش نداشتم

Sometimes I think of letting go and never looking back
بعضی وقتها میخوام بزارم برم
بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم

And never moving forward so there'd never be a past
و هرگز جلو نرم که
انگار هرگز گذشته ای نبوده

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(If I could stand up and take the blame I would)
اگه بتونم وایسم و سرزنش بشم، میتونم

(If I could take all the shame to the grave I would)
اگه بتونم همه شرمندگی ها رو تو گودال چال کنم، میتونم

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(If I could stand up and take the blame I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(I would take all my shame to the grave)
میخوام که همه شرمندگی هارو تو گودال چال کنم

Just washing it aside
All of the helplessness inside
فقط هر گوشه ناتوانم رو بشوی

Pretending I don't feel misplaced
وانمود میکنم که حس نابجایی به این مکان ندارم

It's so much simpler than change
این ساده تر از تغییره
 
It's easier to run
راحت تره كه فرار كنی

Replacing this pain with something numb
درد و رنج رو با یه چیز بی حس عوض کن

It's so much easier to go
این خیلی راحتر از رفتنه

Than face all this pain here all alone
بعد از شر این درد ها خلاص میشی

It's easier to run
راحت تره كه فرار كنی

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

It's easier to go
راحت تره كه فرار كنی

(If I could change I would take back the pain I would)
اگه بتونم تغییر بدم، میخوام؛  اون دردی رو انتخاب کنم، میتونم

(Retrace every wrong move that I made I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(If I could stand up and take the blame I would)
هر حرکت اشتباهی که انجام دادم رو پیگری کنم، میتونم

(I would take all my shame to the grave)
میخوام که همه شرمندگی هارو تو گودال چال کنم

____________________________________
ضعف Faint

I am a little bit of loneliness
 a little bit of disregard
ذره ای تنها مونده هستم
ذره ای نادیده شده

Handful of complaints but I can’t help the fact that everyone can see
these scars
یه مشت شکایت
اما نمیتونم به حقیقت کمک کنم
هرکسی میتونه این زخم هارو ببینه

I am what I want you to want what I want you to feel
کسی هستم که میخوام تو باشی
میخوام تو احساس کنی

But it's like no matter what I do, I can't convince you, to just believe
this is real
اما انگار اهمیتی نداره که چیکار کنم
نمیتونم قانعت کنم تا
باور کنی این واقعیته

So I let go, watching you, turn your back like you always do
پس میزنم میرم، تماشات میکنم
مثه همیشه پشتت رو به من میکنی

Face away and pretend that I'm not
صورتی دور از ادعا به اونی که نیستم

But I'll be here 'cause you're all that I got
اما اینجا هستم چون تو تموم هستی منی
 
I can't feel the way I did before
نمیتونم احساس کنم قبلا هم اینطوری بودم

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

Time won't heal this damage anymore
زمان هم نمیخواد این دردهارو شفا بده

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری
 
I am a little bit insecure a little unconfident
ذره ای نا امن هستم
ذره ای نامطمئن

Cause you don't understand I do what I can but sometimes I don't make
چون تو نمیفهمی
اونچه رو که میتونم انجام میدم

sense
I am what you never wanna say but I've never had a doubt
اما بعضی وقتها هیچ حسی نمیده
چیزی هستم که هرگز نمیخواستی بگی

It's like no matter what I do I can't convince you for once just to hear
me out
هرگز شک نکردم
اما انگار اهمیتی نداره که چیکار کنم
نمیتونم قانعت کنم تا
یه بارم شده به حرفام گوش بدی

So I let go watching you turn your back like you always do
پس میزنم میرم، تماشات میکنم
مثه همیشه پشتت رو به من میکنی

Face away and pretend that I'm not
صورتی دور از ادعا به اونی که نیستم

But I'll be here 'cause you're all that I've got
اما اینجا هستم چون تو تموم هستی منی

I can't feel the way I did before
نمیتونم احساس کنم قبلا هم اینطوری بودم

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

Time won't heal this damage anymore
زمان هم نمیخواد این دردهارو شفا بده

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

NO !
نه

Hear me out now
به من گوش بده

You're gonna listen to me, like it or not
چه دوست داشته باشی چه نه

Right now
همین الان

Hear me out now
به من گوش بده

You're gonna listen to me, like it or not
چه دوست داشته باشی چه نه

Right now
همین حالا

I can't feel the way I did before
نمیتونم احساس کنم قبلا هم اینطوری بودم

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

I can't feel the way I did before
نمیتونم احساس کنم قبلا هم اینطوری بودم

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

Time won't heal this damage anymore
زمان هم نمیخواد این دردهارو شفا بده

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

I can't feel
نمی تونم احساس کنم

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمیخوام منو نادیده بگیری

Time won't heal
زمان هم نمی خواد

Don't turn your back on me
پشتت رو به من نکن

I won't be ignored
نمی خوام منو نادیده بگیری

by : www.lp-lp.mihanblog.com
 نوشته شده توسط :دانیال باقری
یکشنبه 21 فروردین 1390-02:31 ب.ظخوش آمدید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic