خوش آمدید بزرگترین وبلاگ طرفداران لینکین پارک درایران - ترجمه کامل آلبوم به همراه متن انگلیسی ( بخش دوم ) Meteora
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

ابر برچسبها

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Linkin Park

تبلیغات پیامکی
Meteora

 
Figure 09
 Breaking The Habit
 From The Inside
 No Body's Listening
 Session
 Numb

ترجمه + متن در ادامه مطلب

شکل عدد نه '9 Figure.09

Nothing ever stops all these thoughts and the pain attached to them
هیچ چیز جلودار این افکار نیست
درد و رنج هم متعلق به اونه

Sometimes I wonder why this is happening
بعضی وقتها تعجب میکنم که چرا این اتفاق داره می افته

It's like nothing I can do would distract me when
مثه این میمونه که کاری نمیتونم بکنم زمانی که گیج میشم

I think of how I shot myself in the back again
فکر میکنم چطور دوباره به خودم از پشت خنجر زدم

Cause from the infinite words I could say I
باعث میشه از بین کلمات ناتموم بگم که

Put all pain you gave to me on display
تموم درد و رنج هایی رو که به من دادی رو به نمایش میزارم

But didn't realize instead of setting it free I
اما درک نمیکنم به جای آزاد بودن من

Took what I hated and made it a part of me
، اون چیزی رو که ازش متنفرم رو عضو بدن خودم کنم
 
(Never goes away)
(هرگز نمیره)

(Never goes away)
(هرگز نمیره)
 
And now
و حالا

You've become a part of me
قسمتی از وجود من شدی

You'll always be right here
برای همیشه اینجا میمونی

You've become a part of me
قسمتی از وجود من شدی

You'll always be my fear
برای همیشه باعث ترس منی

I can't separate
نمیتونم جدا کنم

Myself from what I've done
خودم رو از کارهایی که کردم

Giving up a part of me
قسمتی از من رها شده

I've let myself become you
میزارم مال تو باشه

Hearing your name the memories come back again
با شنیدن اسم تو خاطرات دیروز دوباره برمیگردن

I remember when it started happening
شروع این اتفاق رو بیاد میارم

I see you in every thought I had and then
تو هر فکری تو رو میبینم و اونوقت

The thoughts slowly found words attached to them
افکارم کلمه هایی پیدا میکنن که ضمیمه اون کنن

And I knew as they escaped away
و اونایی رو که فرار کردن رو شناختم

I was committing myself to them and everyday
من خودمو تسلیم اونا کردم و هر روز

I regret saying those things cuz now I see that I
و از گفتن اونا تاسف میخوردم
حالا میبینم

Took what I hated and made it a part of me
اون چیزی رو که ازش متنفرم رو عضو بدن خودم کنم
 
(Never goes away)
(هرگز نمیره)

(Never goes away)
(هرگز نمیره)

And now
و حالا

You've become a part of me
قسمتی از وجود من شدی

You'll always be right here
برای همیشه اینجا میمونی

You've become a part of me
قسمتی از وجود من شدی

You'll always be my fear
برای همیشه باعث ترس منی

I can't separate
نمیتونم جدا کنم

Myself from what I've done
خودم رو از کارهایی که کردم

Giving up a part of me
قسمتی از من رها شده

I've let myself become you
میزارم مال تو باشه

(Never goes away)
(هرگز نمیره)

(Never goes away)
(هرگز نمیره)

(Never goes away)
(هرگز نمیره)

(Never goes away)
(هرگز نمیره)

Get away from me
 از من دور شو

Give me my space back you gotta just
(Go)
فضایی که ازم گرفتی رو بهم برگردون و فقط از اینجا
(برو)

Everything comes down the memories of
(You)
همه چیز خاطراتت رو نابود میکنه
(تو)

I've kept it in but now I'm letting you
(Know)
اونارو نگه داشته بودم اما حالا میزارم
(بدونی)

I let you go so get away from
(Me)
میزارم بری پس از من دور شو
 (من)

Give me my space back you gotta just
(Go)
فضایی که ازم گرفتی رو بهم برگردون و فقط از اینجا
(برو)

Everything comes down the memories of
(You)
همه چیز خاطراتت رو نابود میکنه
(تو)

I've kept it but now I'm letting you
(Know)
اونارو نگه داشته بودم اما حالا میزارم
(بدونی)

I let you go
میزارم بری

(And now)
( و الان )

(You've become a part of me)
قسمتی از وجود من شدی

(You'll always be right here)
برای همیشه اینجا میمونی

(You've become a part of me)
قسمتی از وجود من شدی

(You'll always be my fear)
برای همیشه باعث ترس منی

(I can't separate)
نمیتونم جدا کنم

(Myself from what I've done)
خودم رو از کارهایی که کردم

(Giving up a part of me)
قسمتی از من رها شده

(I've let myself become you)
میزارم مال تو باشه

I've let myself become you
میزارم مال تو باشه

I've let myself become lost inside these thoughts of you
میزارم تا درون افکار گمشده تو باشه

Giving up a part of me, I've let myself become you
میزارم مال تو باشه ، میزارم مال تو باشه

_____________________________________
Breaking the Habit
ترک عادت

Memories consume
خاطرات از بین میرن

Like opening the wound
مثه سرباز کردن زخم

I'm picking me apart again
خودم رو جدا از خودم میدونم

You all assume
همتون تظاهر میکنید

I'm safe here in my room
تو اتاقم ایمن ترم

Unless I try to start again
مگه اینکه سعی کنم از اول شروع کنم

I don't want to be the one
نمیخوام یکی باشم که

The battles always choose
همیشه مبارزه رو انتخاب میکنه

'Cause inside I realize
That I'm the one confused
چون فهمیدم از درون از هم پاشیدم
 
I don't know what's worth fighting for
نمیدونم به چه قیمتی دارم میجنگم

Or why I have to scream
یا اینکه چرا باید فریاد بزنم

I don't know why I instigate
نمیدونم چرا مجبورم

And say what I don't mean
و بگو من چی هستم

I don't know how I got this way
نمیدونم چطوری تو این راه افتادم

I know it's not alright
میدونم که خوب درست نیست

So I'm breaking the habit
پس من عادتم رو ترک میکنم

I'm breaking the habit
 عادتم رو ترک میکنم

Tonight
 همین امشب

Clutching my cure
چنگ زدن (سختی) علاج منه

I tightly lock the door
در رو محکم میبندم

I try to catch my breath again
سعی میکنم دوباره نفس بکشم

I hurt much more
خیلی صدمه دیدم

Than anytime before
بیش تر از هر وقت دیگه

I had no options left again
هیچ انتخاب دیگه ای ندارم

I dont want to be the one
نمیخوام یکی باشم که

The battles always choose
همیشه مبارزه رو انتخاب میکنه

'Cause inside I realize
That I'm the one confused
چون فهمیدم از درون از هم پاشیدم
 
I don't know what's worth fighting for
نمیدونم به چه قیمتی دارم میجنگم

Or why I have to scream
یا اینکه چرا باید فریاد بزنم

I don't know why I instigate
نمیدونم چرا مجبورم

And say what I don't mean
و بگو من چی هستم

I don't know how I got this way
نمیدونم چطوری تو این راه افتادم

I'll never be alright
میدونم که خوب درست نیست

So, I'm breaking the habit
پس من عادتم رو ترک میکنم

I'm breaking the habit
 عادتم رو ترک میکنم
 
Tonight
همین امشب

I'll paint it on the walls
تصویرش رو به دیوار میزنم

'Cause I'm the one at fault
چون گناهکارم

I'll never fight again
هرگز نمیخوام دوباره بجنگم

And this is how it ends
و اینطوری تموم میشه
 
I don't know what's worth fighting for
نمیدونم به چه قیمتی دارم میجنگم

Or why I have to scream
یا اینکه چرا باید فریاد بزنم

But now I have some clarity
حالا کمی پاک دشدم

to show you what I mean
که نشون بدی من چی هستم

I don't know how I got this way
نمیدونم چطوری تو این راه افتادم

I'll never be alright
میدونم که خوب درست نیست

So, I'm breaking the habit
پس من عادتم رو ترک میکنم

I'm breaking the habit
 عادتم رو ترک میکنم
 
I'm breaking the habit
 عادتم رو ترک میکنم

Tonight
همین امشب

_________________________
From the Inside
از درون

I don’t know who to trust no surprise
نمیدونم به کی میشه اطمینان کرد، تعجب نداره

(Everyone feels so far away from me)
(همه احساس میکنن فاصله زیادی با من دارن)

Heavy thoughts sift through dust and the lies
افکار سخت و خاک گرفته منو بررسی میکن، و دروغ هایی که

(Trying not to break but I’m so tired of this deceit)
سعی میکنم فاش نشن، اما از این فریبکاری خسته شدم

(Every time I try to make myself get back up on my feet)
هربار سعی میکنم خودم رو بسازم و روی پای خودم وایسم

(All I ever think about is this)
همه فکر و ذهنم اینه،

(All the tiring time between)
تمام تلاش های این مدتم

(And how trying to put my trust in you just takes so much out of me)
و چطور سعی میکردم به تو اطمینان کنم و تو فقط از من سو استفاده میکنی

Take everything from the inside
and throw it all away
همه چیز رو از درونم برمیدارم
و به سمتی پرت میکنم

Cuz I swear for the last time
 I won’t trust myself with you
چون قسم خوردم برای آخرین بار
و اطمینان خودم رو به تو نمیدم
 
Tension is building inside steadily
فشار و تنش ها پیوسته درون رو میسازن

(Everyone feels so far away from me)
(همه احساس میکنن فاصله زیادی با من دارن)

Heavy thoughts forcing their way out of me
افکار سخت و خاک گرفته منو بررسی میکن، و دروغ هایی که

(Trying not to break but I’m so tired of this deceit)
با سعی تلاش نمیشکنم، اما من از این فریبکاری خسته شدم

(Every time I try to make myself get back up on my feet)
هربار سعی میکنم خودم رو بسازم و روی پای خودم وایسم

(All I ever think about is this)
همه فکر و ذهنم اینه،

(All the tiring time between)
 تمام تلاش های این مدتم

(And how trying to put my trust in you just takes so much out of me)
و چطور سعی میکردم به تو اطمینان کنم و تو فقط از من سو استفاده میکنی
 
Take everything from the inside
 and throw it all away
همه چیز رو از درونم برمیدارم
و به سمتی پرت میکنم

Cuz I swear for the last time
 I won’t trust myself with you
چون قسم خوردم برای آخرین بار
و اطمینان خودم رو به تو نمیدم
 
I won’t waste myself on you
خودم رو در تو هدر نمیکنم

You
You
تو
تو

Waste myself on you
خودم رو در تو هدر نمیدم

You
You
تو
تو

I’ll take everything from the inside
 and throw it all away
همه چیز رو از درونم برمیدارم
و به سمتی پرت میکنم

Cuz I swear for the last time
 I won’t trust myself with you
چون قسم خوردم برای آخرین بار
و اطمینان خودم رو به تو نمیدم

Everything from the inside
and just throw it all away
همه چیز رو از درونم برمیدارم
و به سمتی پرت میکنم

Cuz I swear for the last time
 I won’t trust myself with you
چون قسم خوردم برای آخرین بار
و اطمینان خودم رو به تو نمیدم

You
You
تو
تو
 
___________________________________
Nobody's Listening
کسی گوش نمیکنه

Yo, peep the style and the kids checking for it
دزدکی نگاه کردن مثه روش کنجکاوی بچه ها

The number one question is how could you ignore it
سوال شماره یک اینه که "چطور میتونی اونو نادیده بگیری؟"

We drop right back in the cut over basement tracks
با پهلو رو راه پله های زیر زمین سقوط میکنیم

With raps that got you backing this up like
با رپ کردن همچین اتفاقی واست میوفته - بپیچونش

Rewind that we're just rolling with the rhythm
با این ریتم غلت میزنیم

Rise from the ashes of stylistic division
ریتم گرفته شده از خاکسترهای لشکر ادبیات

With these non-stop lyrics of life living
با این اشعار که به روند از زندگی میگن

Not to be forgotten but still unforgiven
فراموش نشدن، اما هنوز نابخشوده هستن

But in the meantime there are those who wanna talk this and that
در ضمن کسی هست که میخواد از این و اون صحبت کنه، به خیالم

So I suppose that it gets to a point where feelings gotta get hurt
به نقطه ای میرسه که احساسات آسیب میبینه

And get dirty with the people spreading the dirt
و توسط آدمایی که آلودگی رو پخش میکنن به کثافت کشیده میشه

it goes
این میرود
 
Tried to give you warning but everyone ignores me
سعی میکنم بهت هشدار بدم
اما همه منو نادیده میگیرن

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

Called to you so clearly but you don’t want to hear me
خیلی واضح صدات میکنم
اما نمیخوای به من گوش بدی

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

 I got a heart full of pain, head full of stress
قلبی پر از درد دارم، پر از فشار و استرس

handfull of anger, held in my chest
مشتی خشم تو سینه ام جمع شده

And everything left’s a waste of time
و هرچی برام مونده وقت تلف کردنه

I hate my rhymes, but hate everyone else’s more
از ریتم و قافیه-م متنفرم
(از هرکس دیگه هم متنفر شدم)

I’m riding on the back of this pressure
رو پشت فشار و سختی ها سوارم

Guessing that it’s better I can’t keep myself together
حدس زدنش بهتره،‌ نمیتونم خودمو باهم نگه دارم

Because all of this stress gave me something to write on
این همه استرس باعث میشه که چیزی واسه نوشتن بهم بده

The pain gave me something I could set my sights on
درد بهم چیزی میده تا چشامو بهتر باز کنم خوب ببینم

Never forget the blood sweat and tears
تو هیچ وقت خون و عرق و اشک رو فراموش نمیکنی

The uphill struggle over years the fear and
سربالایی که سالها با اون میجنگیدیم

Trash talking and the people it was to
ترس و حرف های مزخرف و آدمایی که اینطوری بودن

And the people that started it
 just like you
مردمی که اینطوری شروع کردن
درست مثه تو
 
Tried to give you warning but everyone ignores me
سعی میکنم بهت هشدار بدم
اما همه منو نادیده میگیرن

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

Called to you so clearly but you don’t want to hear me
خیلی واضح صدات میکنم
اما نمیخوای به من گوش بدی

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

 I got a heart full of pain, head full of stress
قلبی پر از درد دارم، پر از فشار و استرس

handfull of anger, held in my chest
مشتی خشم تو سینه ام جمع شده

Uphill struggle
مبارزه های سربالا

Blood sweat and tears
 عرق خون و اشک

Nothing to gain
چیزی بدست نیاورد

Everything to fear
همه چیز با ترس

Heart full of pain
قلبی پر از درد

Tried to give you warning but everyone ignores me
سعی میکنم بهت هشدار بدم
اما همه منو نادیده میگیرن

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

Called to you so clearly but you don’t want to hear me
خیلی واضح صدات میکنم
اما نمیخوای به من گوش بدی

Told you everything loud and clear
(بهت گفتم همه چیز رسا و شفاف میشه)

But nobody’s listening
اما کسی گوش نمیکنه

I got a heart full of pain, head full of stress
قلبی پر از درد دارم، پر از فشار و استرس

(Nobody’s listening)
اما کسی گوش نمیکنه

handfull of anger, held in my chest
مشتی خشم تو سینه ام جمع شده

(Nobody’s listening)
اما کسی گوش نمیکنه

Uphill struggle
مبارزه های سربالا

Blood sweat and tears
عرق خون و اشک

(Nobody’s listening)
اما کسی گوش نمیکنه

Nothing to gain
چیزی بدست نیاورد

Everything to fear
همه چیز با ترس

(Nobody’s listening)
اما کسی گوش نمیکنه

Coming at you from every side
در آینده از همه جا میان سراغتون !


____________________________
Session
جلسه

( نیازی به ترجمه ندارد )

_________________________________________
Numb
بی حس

I'm tired of being what you want me to be
 خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم

Feeling so faithless lost under the surface
احساس می کنم اختیاری از خودم ندارم
انگار زیر زمین گم شدم

Don't know what you're expecting of me
نمی دونم از من چه انتظاری دارین

Put under the pressure of walking in your shoes
اگر پا جای پای تو بزارم زیر فشار له خواهم شد

(Caught in the undertow just caught in the undertow)
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم

Every step that I take is another mistake to you
با هر قدمی که بر میدارم یه اشتباهی از من می گیرید

(Caught in the undertow just caught in the undertow)
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم

I've become so numb
بی حس و حال شدم

 I can't feel you there
نمی تونم احساستون کنم

I've become so tired so much more aware
خیلی خسته شدم
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I'm becoming this
من اینطور شدم

 all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که

Is be more like me and be less like you
بیشتر شبیه خودم باشیم تا شبیه به شما

Can't you see that you're smothering me
نمی بینین دارین خفم می کنین؟

Holding too tightly
محکم به من چسبیدین

 afraid to lose control
میترسین کنترلم رو از دست بدم

Cause everything that you thought I would be
چون تمام اون رشته هایی که برای من بافته بودین

Has fallen apart right in front of you
درست جلوی روتون پنبه شد

(Caught in the undertow just caught in the undertow)
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم

Every step that I take is another mistake to you
با هر قدمی که بر میدارم یه اشتباهی از من می گیرید

(Caught in the undertow just caught in the undertow)
انگار تو یه دام گیر افتادم، درست انگار تو یه دام گیر افتادم

And every second I waste is more than I can take
و وقتهایی که حروم میکنم بیشتر از اونایی که استفاده میکنم

I've become so numb
بی حس و حال شدم

I can't feel you there
نمی تونم احساستون کنم

I've become so tired so much more aware
خیلی خسته شدم
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I'm becoming this
من اینطور شدم

 all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که

Is be more like me
 and be less like you
بیشتر شبیه خودم باشم تا شما

And I know
و میدونم که

I may end up failing too
در آخر هم ممکنه شکست بخورم

But I know
اما میدونم که

You were just like me
شما هم همین کار رو می کردین

 with someone disappointed in you
با کسی که ازتون نا امید شده

I've become so numb
بی حس و حال شدم

 I can't feel you there
نمی تونم احساستون کنم

become so tired
خیلی خسته شدم

so much more aware
بیشتر از اونی که فکرشو بکنین

I'm becoming this
من اینطور شدم

all I want to do
تنها کاری که می خوام بکنم اینه که

is be more like me
and be less like you.
بیشتر شبیه خودم باشم تا شما

I've become so numb
بی حس و حال شدم

I can't feel you there
نمی تونم احساستون کنم

[tired of being what you want me to be]
خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم

I've become so numb
بی حس و حال شدم

I can't feel you there
نمی تونم احساستون کنم

[tired of being what you want me to be]
خسته شدم از اونی که شما می خواین باشم

BY : www.lp-lp.mihanblog.com


نوشته شده توسط :دانیال باقری
سه شنبه 23 فروردین 1390-11:56 ق.ظخوش آمدید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو